Η εταιρεία

Η Teledigital είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών, της Τηλεματικής και της πληροφορικής.

Η λειτουργία της εταιρίας ξεκίνησε από το 2007 με έδρα την Αθήνα. Η ανάπτυξη της οφείλεται μόνο σε επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές της, χωρίς ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης από άλλους φορείς. Αυτό το γεγονός, τη καθιστά απολύτως βιώσιμη αλλά και ικανή να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Βασική αρχή λειτουργίας της εταιρίας είναι η πελατοκεντρική φιλοσοφία, με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, με προηγμένες και εύχρηστες υπηρεσίες. Επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και στον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό των κορυφαίων εταιρειών του χώρου, είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ευέλικτες εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Οι δραστηριότητες της εστιάζονται στις τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τηλεματικής καθώς και τις εφαρμογές τους με τη παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών σύγχρονων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, και σε ειδικά, σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας.
Στόχος μας, αλλά και δέσμευση μας για το μέλλον είναι η συνεχής ανάπτυξη με παράλληλη αύξηση του επιπέδου τεχνογνωσίας σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε.

Our team

Η Teledigital , κινείται στον χώρο παροχής καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών.
Τα προϊόντα μας, αντικατοπτρίζουν αξιοπιστία προς τους πελάτες μας, καθώς δεν διαπραγματευόμαστε τα υψηλά πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών που θέτουμε.

Η διαχειριστική δομή σχετίζεται άμεσα με την επιλογή των στελεχών της επιχείρησης βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπορική τους επαγγελματική εμπειρία και την πολυετή γνώση έρευνας και εμπορίου. Η Teledigital διαθέτει τμήμα έρευνας για την αγορά & προώθηση Νέων προϊόντων τεχνολογίας.

Από την ίδρυσή μας, έχουμε συνεργαστεί με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο, όπως:

 

Έδρα

Αχαρνών 395 ΤΚ 11143, Αθήνα

Τηλ. 2102117331-2

Fax 2102117333

email: info@teledigital.gr